12.08.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Стартира нов прием на заявления по проект ”Обществена трапезария – Шабла”


Проект ”Обществена трапезария – Шабла” е на стойност 9 344,00 лева и се финансира от Фонд „Социална закрила” на Министерството на труда и социалната политика. Срок на изпълнението му е от 1 октомври до 31 декември 2021 година.
Общата цел на проекта е намаляване на бедността чрез осигуряване на обяд на лица, живеещи във висока степен на бедност и социална изолация. След извършване на подбор на 20 представители на целевите групи от Община Шабла ежедневно в работни дни ще се предоставя топла храна. Всеки от нуждаещите се ще получава супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт. Топлият обяд ще се приготвя в Домашния социален патронаж в Шабла.
Право да се възползват от услугата „Обществена трапезария“ имат:
• Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
• Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
• Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;
• Скитащи и бездомни деца и лица;
• Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците;
• Лица, изпаднали в тежка ситуация в следствие на епидемичната обстановка – поставени под карантина, лица завърнали се от други държави, останали без работа и без доход.
Заявления-декларации се приемат в работно време в деловодството – стая 106 на Община Шабла до 23 септември /четвъртък /. Заявления ще се приемат и след крайната дата, като лицата, подали документи, ще бъдат класирани и включени в списък с чакащи. Те ще бъдат включвани в услугата след освобождаване на място.

Print Friendly, PDF & Email