24.06.2024

Среща в Каварна за нови спортни плошадки и ремонт на досегашните

В общината в Каварна се проведе работна среща с директори на училища намиращи се на територията на града и представители на общинската администрация. На срещата присъстваха директорите на ОУ „Йордан Йовков“ , СУ „Стефан Караджа“ и професионалната земеделска гимназия „Кл. Арк. Тимирязев“ , заместник-кметът Диана Додова, Мирослав Орлоев – главен архитект на общината, Диляна Ангелова – началник отдел „ Европроекти, програми и икономическо развитие“ и Никола Николов – началник отдел „ Устройство на територията и инвестиции“.
На срещата директорите на училищата бяха запознати от общинската администрация с отворена програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2026 г., която стартира на 10.10.2023 г. и е с краен срок за кандидатстване за всички бенефициенти до 10.01.2024 г. и по-конкретно с модул 3 – „ Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки“ по дейност II „Основен ремонт на съществуваща спортна площадка“.
Допустими бенефициенти по настоящата програма са общинските училища, които са второстепенен разпоредител с бюджет към общината и следва да кандидатстват самостоятелно.
В подкрепа на местните училищни екипи Д. Додова увери директорите, че общинската администрация е на разположение и ще помогне, както при кандидатстването, така и след евентуално одобрение на проектните предложения, изпълнение и отчитане.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email