05.12.2023

Средства за твърдо гориво в пари – най-предпочитан вариант за отопление от правоимащи в Добричко

За отоплителен сезон 2023/2024 г. в регионалната дирекция „Социално подпомагане” в Добрич са подадени 7358 заявления за отпускане на целева помощ за отопление. Издадени са 6140 заповеди за отпускане , 1147 заповеди за отказ, а 71 заявления са в обработка. Най-много са приетите заявления в община Добрич – 2238. Средствата са предвидени за топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво и природен газ. Най-много заявления-декларации – 5061 са подадени за отопление в твърдо гориво в пари, 1262 заявления за отопление с ел.енергия, 999 заявления за отопление с твърдо гориво в натура, а най-малко заявления – 36, са подадени за отопление с природен газ. Помощта за отопление се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември до 31 март на следващата година. Средствата са близо 110 лв. месечно или общо почти 550 лв. за целия зимен период.
При отопление с топлоенергия, електроенергия и природен газ целевата помощ се предоставя в брой, а при отопление с твърдо гориво – или в брой на правоимащото лице, или на търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката.
„През предходния отоплителен сезон 2022/2023 г. са подадени 6971 заявления-декларации, издадени са 5540 заповеди за отпускане, 1431 заповеди за отказ. От 1 юли тази година условията за отпускане на целевата помощ са значително облекчени, което обяснява и по-големия брой подадени заявления-декларации през новия отоплителен сезон. Приемът на декларациите беше от 1 юли до 31 октомври.
Към днешна дата помощта за отопление вече е отпусната на 6140 лица и семейства в област Добрич. Тя се изплаща в периода от 15–число до края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта за отпускането ѝ”, каза директорът на регионалната дирекция „Социално подпомагане” Ирена Баирова.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email