07.12.2023

Средната продължителнот на живота в Добричка област постоянно намалява

Жените живеят повече от мъжете
Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Добрич, изчислена за периода 2020 – 2022 г., е 70.8 години, като спрямо предходния период 2019 – 2021 г. тя намалява с 0.8 години. Средната продължителност на живота в областта е с 1.1 години по-ниска от средната за страната – 71.9 години, съобщават от отдел „Статистически изследвания-Добрич”.
Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.
Средната продължителност на живота при мъжете е 67.3 години, докато при жените е със 7.2 години по-висока – 74.5 години. Както при жените, така и при мъжете равнището на показателя за област Добрич е по-ниско от регистрираното средно за страната, съответно с – 1.3 и 1.0 години.
В периода между 2012 и 2022 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Добрич е намаляла с 1.5 години. При жените намалението е с 1.2 години, а при мъжете – с 1.5 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот между двата пола в периода 2017 – 2019 г. – 7.9 години в полза на жените, а най-малка в периода 2012 – 2014 г. – 6.8 години, отново в полза на жените.
Очакваната продължителност на живота варира от 69.4 години в област Видин до 74.8 години в област София (столица), като общо в четиринадесет области тя е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област София (8.4 години), а най-малка – в област Шумен (5.9 години).ДТ
Още по темата на стр. 2

Print Friendly, PDF & Email