02.12.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Средната заплата в област Шумен намалява

Област Шумен е на десето място по размер на средната работна заплата за месец септември, сочат данните на отдел “Статистически изследвания”. През третото тримесечие на годината средното трудово възнаграждение намалява спрямо второто тримесечие с 1.6 процента – до 1224 лева. В областта средната брутна месечна работна заплата за юли е 1219 лева, за август – 1202 лева, а за септември – 1252 лева. С най-високо средно възнаграждение през последния месец на тримесечието е област София (столица) – 2073 лв., а с най-ниско е област Благоевград – 1016 лева, показват обобщените статистически данни. В периода юли-септември средното месечно възнаграждение в областта нараства с малко над 11 на сто, спрямо същия период на изминалата 2020 година. На тази база е отчетен ръст на възнагражденията в обществения сектор с около 12 процента, а в частния увеличението е с 10.3 процента. По предварителни данни наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на септември нарастват с един процент спрямо края на юни тази година., като достигат малко над 44 хиляди. Увеличение се наблюдава в единадесет от общо 19 икономически дейности – най-съществено в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Финансови и застрахователни дейности“. Намаление на наетите лица е регистрирано в осем отрасъла, като в процентно изражение е най-значимо в строителството.

Print Friendly, PDF & Email