04.12.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Спряха ТЕЦ „Марица 3“ заради нарушения, под риск е енергийната система на страната

„С още две нарушения от ТЕЦ „Марица 3“ България може да загуби 30 процента от енергийните си мощности“, предупреди министърът на енергетиката Росен Христов
Моментът е изключително критичен – за това предупредиха на извънреден брифинг служебните министри на околната среда и водите Росица Карамфилова и на енергетиката Росен Христов по повод замърсяването на въздуха в Димитровград. Двамата уточниха, че в момента ТЕЦ „Марица 3“ не работи.
„Имахме среща и с оператора, той разбира ситуацията. В момента се работи по намаляване на мощностите. „Брикел“ работи, но там са организирани големи, непрекъснати и ежедневни проверки, има командировани и служители на регионалните инспекции“, посочи Карамфилова.
„Нарушения на екологичните норми от страна на ТЕЦ „Марица 3“ поставят под риск цялата електроенергийна система на страната“, каза от своя страна министърът на енергетиката Росен Христов.
„С още две нарушения от ТЕЦ „Марица 3“ България може да загуби 30 процента от енергийните си мощности. Неизпълнението на предписанията може да доведе дори до спирането на всички големи въглищни инсталации в Маришкия басейн. Всичко това представлява обществено голяма опасност“, посочи Христов и подчерта, че ако това се случи, България ще стане от нетен износител на електроенергия в нетен вносител.
Според министъра на енергетиката спирането на работа на ТЕЦ-а няма да се отрази сериозно на производството на ток у нас, тъй като мощностите му не са големи. Той обясни, че мощността на ТЕЦ „Марица 3“ е 65 мегавата, което е незначителна част, но инсталациите в Маришкия басейн са критични за цялата енергийна система.
„Никой от нас няма желание да затваря големи горивни инсталации, но има комплексни разрешителни и те са определили условията, при които всяка една от големите горивни инсталации трябва да работи. Неизпълнението на тези условия означава нарушаване на екологичните норми, а това пък води до съответните санкции и прекратяване и преустановяване на дейността. В момента, в който големите горивни инсталации или който и да е било друг оператор не изпълнява нормите, до привеждане в съответствие той няма да работи и ще понесе санкциите, които са определени в законодателството. Този проблем не е само екологичен, но той касае и енергетиката, той е и здравен, соцален, финансов“, посочи Карамфилова.
Министърът на околната среда Росица Карамфилова подчерта, че срещу България в момента има две наказателни процедури за качеството на атмосферния въздух. В тази връзка в момента Министерството на околната среда се готви и предоставя нужната информация на Европейската комисия.
„В събота бяха установени високи превишения на нормите на серен диоксид. В ранния преди обяд бяха регистрирани три превишения на алармените прагове, което доведе до необходимостта от обявяване и вдигане на населението с оглед защита на тяхното здраве. Моментът е критичен, защото срещу България има две наказателни процедури, свързани с качеството на атмосферния въздух. Едната е свързана с нарушаване на нормите на серен диоксид, а другата е с фини прахови частици“, допълни тя.
„За съжаление ситуацията, която възникна в рамките на петък и събота, поставя под огромен риск страната ни и води до негативна тенденция. В рамките на по-малко от 12 часа от петък до събота в Димитровград са регистрирани осем превишения на нормите на серен диоксид. В събота ние достигнахме прага на трите средноденонощни норми. Ситуацията е изключително критична и са необходими важни и решителни стъпки, за да не поставим страната в риск. Финансовите санкции, които се очакват са в изключително големи размери, от една страна, а от друга страна има и риск за здравето на населението. Има риск и за енергийната система“, обясни министърът на околната среда и водите.
По думите й има огромна вероятност съдът да постанови мерки, които са свързани с отнемане на дерогациите, дадени по отношение на нормите на серен диоксид на големите горивни инсталации в Маришкия басейн. Втората мярка, която съдът може да постанови, е ясно и категорично намаляване на мощностите, дори има вероятност от затваряне на централите.

Print Friendly, PDF & Email