27.09.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Социалното министерство ще връчва знак за постижения в равнопоставеността на половете

Министерство на труда и социалната политика създава отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.
Отличителният знак е морална награда, символ на престиж и стимул за институциите да подобрят своето управление, в съответствие с постигането на равнопоставеност за всички. Знакът представлява материален носител с морална стойност във формата на плакет и лого с изписана годината на получаване, които отличените институции ще могат да използват при популяризирането на своята дейност.
Повече за условията, на които трябва да отговарят кандидатите, може да видите в сайта на община Балчик.

Print Friendly, PDF & Email