18.06.2024

Соня Георгиева: „Проектобюджетът за 2024 г. гарантира финансова устойчивост на община Добричка в средносрочен план”

На публично обсъждане на проектобюджета на община Добричка за 2024 г. вчера кметът Соня Георгиева представи параметрите пред кметове на кметства, кметски наместници, общински съветници, директори на детски градини и училища, председатели на читалищни настоятелства и читалищни секретари, представители на неправителствени организации, граждански сдружения и юридически лица, извършващи стопанска дейност на територията на община Добричка, представители на КНСБ.
Бюджетът възлиза на 41 887 851 лв. Планирани са собствени средства в размер на 7 191 200 лв., което е с над 950 000 лв. повече спрямо предходната година.
В държавния бюджет е заложен инвестиционен ресурс за финансиране на пет проекта на стойност 14 550 900 лв. със срок на изпълнение и въвеждане в експлоатация до края на 2026 г. 4 268 000 лв. от тях са за реконструкция на водопроводната мрежа в село Плачидол и на компрометирани участъци в селата Стефаново и Бранище. Малко над 3 милиона лева са предвидени за основен ремонт на пътя Добрич – Методиево – Победа – Полк. Минково – Котленци – Полк. Свещарово – Поп Григорово. 2 900 000 лв. са предвидени за рехабилитация на общинския път Карапелит – Гешаново – Медово – Бенковски – Владимирово. Петият проект е за преустройство на част от сградата на детска градина „Здравец” в село Стожер в социална инфраструктура и възлиза на 433 900 лв.
За рехабилитация на асфалтовата настилка на 68 улици в 53 населени места в бюджета са предвидени 3 097 041 лв. За текущ ремонт на 35 улици в 25 села са заложени 548 600 лв.
„Основната цел на проектобюджета е запазване на финансовата устойчивост и стабилност на община Добричка”, заяви кметът Соня Георгиева. Бюджетът е съобразен с най-належащите нужди и потребности, изведени от срещи с жители на населените места, обясни тя. „Надяваме се да има изпълнители за всички проекти, за да изпълним капиталовата програма до края на годината”, отбеляза още Георгиева. „С 1 911 729 лв. са увеличени бюджетните трансфери на община Добричка, определени от Закона за държавния бюджет.Общият размер на предвиденото финансиране за текущ и основен ремонт на улици и сгради, за придобиване на дълготрайни активи и оборудване, за проектиране и други разходи възлиза на 8 773 381 лв., в т.ч. са включени преходни обекти от 2023 г. в размер на 2 291 326 лв. В условията на постоянно повишаващи се цени на базовите ресурси и увеличаваща се инфлация, проектобюджетът за 2024 г. гарантира финансова устойчивост на община Добричка в средносрочен план”, каза още кметът.
За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който е неразделна част от проекта на общинския бюджет при разглеждането му на заседание на Общинския съвет на община Добричка през февруари.ДТ

Print Friendly, PDF & Email