09.12.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Ръст на жилищното строителство

Разрешителни за строеж на 34 жилищни сгради със 159 апартамента в тях са били издадени в Шуменско през второто тримесечие на годината. По този показател областта заема дванадесето място сред 28-те области в страната. Това е с около 21% повече спрямо началото на годината, отчита статистиката. Също с толкова обаче намалява броят на жилищата в тях. Общата им застроена площ пък е по-малка с 10 на сто. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са с 16% по-малко, докато разгънатата им застроена площ е с 86% повече. На годишна база решителните за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 41.7%, жилищата в тях – със 127.1%, а разгънатата им застроена площ – със 102%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 16.3%, а разгънатата им застроена площ – със 140.2%. През второто тримесечие на годината в област Шумен е започнал строежът на 20 жилищни сгради с 35 жилища в тях и с близо 5 000 кв. м разгъната застроена площ и на 23 други сгради с над 11 000 кв. м РЗП.

Print Friendly, PDF & Email