07.12.2023

Румънци и българи пълнят хотелите в Добричко

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август в област Добрич, е 507.5 хиляди. Българските граждани са реализирали 139.1 хил. нощувки, а чуждите – 368.4 хиляди, съобщават от отдел „Статистически изследвания-Добрич”. Приходите от нощувки през август 2023 г. достигат 50.6 млн. лева, като приходите от чужди граждани са 39.2 млн. лв., а от български граждани – 11.4 млн. лева. Чуждестранните туристи, посетили област Добрич, са предимно от Румъния (59.1%).
Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през август достига 104.5 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през август 2023 г., са 34.7 хил. и са реализирали средно по 4 нощувки. Чуждите граждани са 69.8 хил. и са реализирали средно по 5.3 нощувки.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2023 г. е 59.3%, като се увеличава с 4.4 процентни пункта в сравнение с август 2022 година. През август 2023 г. в област Добрич са функционирали 185 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 11.8 хил., а на леглата – 27.8 хиляди. В сравнение с август 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 1.1 %, а броят на леглата в тях намалява с 4.1%.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email