24.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Румънски туристи спасяват хотелите в област Добрич

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август т.г. в област Добрич, е 491.6 хиляди, съобщават от Регионалното статистическо бюро. Българските граждани са реализирали 141.8 хил. нощувки, а чуждите – 349.8 хиляди. Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване достига 107.6 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през август, са 35.9 хил. и са реализирали средно по 4.0 нощувки. Чуждите граждани са 71.7 хил. и са реализирали средно по 4.9 нощувки.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2022 г. е 54.9%, като намаляват с 6.8 процентни пункта в сравнение с август 2021 година. Чуждестранните туристи посетили област Добрич са предимно от Румъния (70.8%). Приходите от нощувки през август 2022 г. достигат 38.2 млн. лева, като приходите от чужди граждани са 28.2 млн. лв., а от български граждани – 10.0 млн. лева
През август 2022 г. в област Добрич са функционирали 183 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 11.6 хил., а на леглата – 29.0 хиляди. В сравнение с август 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 22.8%, а броят на леглата в тях се увеличава с 13.6%.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email