05.12.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

РИК одобри графичния дизайн на бюлетината за Добричкия изборен район

Районната избирателна комисия /РИК/-Добрич, одобри със свое решение от 7 септември графичния файл с предпечат на хартиена бюлетина за Осми изборен район – Добрички за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022г. Образецът на бюлетината, съдържащ имената и подписите на присъстващите членове на Районната избирателна комисия-Осми изборен район – Добрички, да се приложи към Протокол №09-НС/07.09.2022 г. от заседанието,  като неразделна част.
РИК одобри тираж – 178 100 бр. /сто седемдесет и осем хиляди и сто/  за отпечатване на бюлетини за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022г.
В РИК-Добрич, са регистрирани за участие в изборите 28 политически формации – 22 партии и 6 коалиции.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email