24.02.2024

РЗИ: Водата в кв. „Галата“ и в няколко села е с хлор над нормата

Вода предназначена за питейно-битови цели в обществената водопроводна мрежа на кв. „Галата“ не отговаря на нормите, съобщават от Регионалната здравна инспекция.
Измереното количество остатъчен хлор е 0,61 мг/л при норма 0,3-0,4 мг/л
Здравните инспектори са установили, че мирисът също е неприемлив.
От РЗИ-Варна не посочват, кога е правено измерването, но посочените данни касаят периода 13-19 януари 2023г.
Освен в кв. Галата и в още 3 села във варненска област е измерен хлор над нормата – Средно село, село Страхил и село Брестак. Измерените количества там са съответно 0,72 мг/л, 0,65 мг/л и 1,04 мг/л.
Към момента от здравната инспекция не са предприели административни мерки към съответните ВиК-дружества.
От РЗИ-Варна информират, че остатъчният свободен хлор действа като консервант по пътя на доставката на питейна вода. Хлорирането се използва предимно за микробна дезинфекция. Освен това, хлорът действа като окислител и може да подпомогне отстраняването на някои химични елементи (например манган) от питейната вода и образуването на неразтворими вещества. Недостатък на хлора е свързването на
естествената органична материя и образуването на халогенирани остатъчни продукти от дезинфекцията. Следва да се има предвид, че питейните води не са богати на органика.
Здравословната препоръчителна стойност на Световната здравна организация за остатъчен свободен хлор е 5 мг/л. Повечето хора усещат миризма на хлор под тази граница, обикновено при 0,6 мг/л, а някои и при 0,3 мг/л.

Print Friendly, PDF & Email