02.10.2023

Ремонтират училище в Каварна по проект

Община Каварна има одобрен проект „Модернизация на образователна среда в община Каварна, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност в основно училище „Йордан Йовков“ по процедура чрез подбор „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.
Основните дейности в одобрения проект са свързана с изпълнение на строително-монтажни работи за постигане на енергийна ефективност на сградата на училище „Йордан Йовков“, изграждане на цялостна система за енергийно ефективно отоплението на сградата и изградена система за автоматизирано управление и мониторинг на топлинната енергия.
Дейността ще се реализира посредством следните енергоспестяващи мерки, планирани в доклада от енергийното обследване: топлинно изолиране на външни стени; топлинно изолиране на покриви; топлинно изолиране на под; подмяна на прозорци и врати; мерки при генериране на топлина; измерване, автоматизация и контрол.
Проектът включва още дейности за строителен надзор, авторски надзор и доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане.Срокът за изпълнение е 24 месеца.Стойността на одобрения проект е в размер на 2 493 672,87 лева.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email