02.12.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Регионалният исторически музей във Варна се сдоби с ново оборудване

По проект и с финансовата подкрепа на Министерството на културата са били закупени влагоуловители за прецизен контрол и регулиране на влажността в помещенията.
Музеят се е оборудвал и с нови стелажни модули и метални шкафове за съхранение на културни ценности и документация.
Новото оборудване е инсталирано във фондохранилищата на отдел „Най-нова история“ на музея.
То ще спомогне за осигуряване на устойчиви условия за съхраняване на движимите културни ценности чрез подобряването на микроклимата на фондохранилищата.

Print Friendly, PDF & Email