25.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Разрешават любителския нощен риболов на яз. „Тича“ и през 2023 г.

През 2023 година в периода от 1 април до 1 ноември се разрешава любителския риболов през тъмната част на денонощието на яз. „Тича“, гласи проект на заповед на министъра на земеделието.
Любителският риболов през нощта ще се извършва само от брега на язовира в района на селата Кьолмен, Ловец, Сушина, Маломир и Иваново, е записано в проекта на заповедта, по която могат да се правят предложения в едномесечен срок.
За осигуряването на повече възможности за любителите риболовци да упражняват своето хоби през тъмната част на денонощието риболовът ще се извършва през всички дни на седмицата. Това ще става в часовете – за месец април от 20:30 ч. до 6:00 ч.; за месеците май, юни и юли – от 22:00 ч. до 05:00 ч.; за месеците август, септември и октомври – от 21:00 ч. до 06:00 ч. и през месец ноември – в часовете от 18:30 ч. до 06:30 ч.
Заповедта за разрешение на нощния любителски риболов не отменя забраната за улов на риба през периода на тяхното размножаване, както и възможността за забрана при нетипични промени в климатичните условия, засягащи развитието на рибните ресурси.

Print Friendly, PDF & Email