18.06.2024

Разпределиха ресорите на зам-кметовете във Варна

Ето кой за какво ще отговаря
Кметът на Варна Благомир Коцев издаде заповед за разпределение на ресорите на заместник-кметовете. Така те ще могат да изпълняват контролни функции по отношението на планирането и изпълнението на задачите към ръководителите на структурни звена в Община Варна.
Заместник-кметът Диан Иванов ще отговаря за общинските дирекции „Правно-нормативно обслужване“, „Контрол и санкции“, „Европейски и национални оперативни програми“, „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ и общинското предприятие /ОП/ „Инвестиционна политика“.
Заместник-кметът Павел Попов е с ресори „Образование и младежки дейности“, „Култура и духовно развитие“, „Спорт“. Той ще отговаря и за трите общински предприятия „Спорт – Варна“, „Комплекс за детско хранене“ и „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“.
Ресорите на заместник-кмета Христо Рафаилов са „Финанси и бюджет“, „Финансово-стопански дейности“, „Информационно и административно обслужване“, „Местни данъци“, „Управление на собствеността“, включително дейност „Хранителен комплекс“. Към него е и общинското предприятие „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“ /ТАСРУД/.
Заместник-кметът Илия Коев ще отговаря за работата на дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“, включително и Общински приют за безстопанствени кучета, дирекциите „Екология и опазване на околната среда“ и „Превенции“. Към него са още общинските предприятия „Паркинги и синя зона“, „Зоопарк – Спасителен център“ и „Управление на проекти и озеленяване“.
Ресорите на заместник-кмета Снежана Апостолова са „Туризъм“, включително Туристическия информационен център, „Социални дейности“ и „Здравеопазване“.
Секретарят на Община Варна Нора Момчева ще отговаря за дирекция „Управление на човешките ресурси и административно обслужване.

Print Friendly, PDF & Email