06.12.2023

Разкриха „Синя стая“ за щадящи разпити на деца в Добрич

Специализирана „Синя стая“ за изслушване и разпит на деца е изградена в административната сграда на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град Добрич.Целта на изграденото оборудвано помещение е да се разпитват щадящо деца, жертви или свидетели на насилие и да се намали риска от бъдещо травмиране при участието им в правни процедури.
„Синята стая“ е оборудвана с нова и специализирана аудио- и видеотехника, състояща се от две отделни помещения, разделени с венецианско стъкло, като едното помещение предоставя спокойна и приветлива атмосфера за детето, а в другото е разположено оборудването за провеждане на разпита и създаване на видео и аудио запис.
Разходите по изграждането на специализираното помещение е изцяло от бюджета на Местната комисиясъс съдействието на общината и ще се използва предимно от органите по разследване и прокуратурата, когато децата са жертви или свидетели на престъпление.

Print Friendly, PDF & Email