18.06.2024

Работодателите в Шуменско забавили трудови възнаграждения на обща стойност 618 809 лв.

През 2023 г. работодателите от Шуменска област са забавили трудови възнаграждения на своите работници и служители в общ размер на 618 809 лв., съобщиха от местната Дирекция „Инспекция по труда“ /ДИТ/.
През годината инспекторите са извършили 737 проверки, при които са констатирани 3 794 нарушения.
От тях 1 962 се отнасят до здравословните и безопасни условия на труд. По осъществяването на трудовите правоотношения са констатирани 1 814 нарушения. От тях по възникването на трудовите правоотношения са установени 419 нарушения. По заплащането на труда са констатирани 155 нарушения, а по работното време 108 нарушения.
Установени са 75 души, работещи без трудови договори.
За 2023 г. са съставени 171 акта за установяване на административни нарушения. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления е 258 270 лв., добавиха от ДИТ-Шумен.

Print Friendly, PDF & Email