19.06.2024

Работна група подготвя стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Добрич

Документът, който трябва да се изготви, има за цел да обобщи нуждите от специализирани услуги и начина на работа с деца и ученици със специални образователни потрабности /СОП/ и даровити деца.
Миналия петък заместник областният управител Живко Желязков ръководи работна среща, в която бяха поканени да участват представители на общините, Регионалното управление по образование, Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, Регионалната здравна инспекция.
Тема на срещата бе създаването на работна група за изготвяне на областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в областта. Ж. Желязков припомни, че срокът на действие на един такъв документ е двегодишен, като предходната стратегия бе за периода 2020-2022 г. По различни причини, сред които и предложения от областни управители, срокът на документа да бъде удължен, през 2023 г. не бе изготвен нов документ, допълни още заместник областният управител и заяви: „Сега имаме задължение да подготвим нова стратегия за периода 2024-2026 г., която в срок до 01.04.2024 г. трябва да бъде предложена и одобрена от Областния съвет за развитие“.
В хода на дискусията стана ясно, че до момента 6 от осемте общини са предоставили анализи за проблемите и неоходимостите на своя територия.
По данни към момента на Регионалния център за процеса на приобщаващо образование в област Добрич има 530 деца със специални образователни потребности. 5 са центровете в областта за подкрепа и личностно развитие, има и три центъра за лица със специални образователни потребности, от които единият е в Каварна.
В резултат на заседанието бе създадена работна група, която трябва да подготви проект на областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците от областта, като очертае проблемите, идентифицира нуждите и посочи начина на работа за следващия двегодишен период в това направление в областта за всички деца в областта на възраст от 3 г. до 18 години. ДТ

Print Friendly, PDF & Email