29.11.2023

Първото заседание на Общинския съвет във Варна ще се проведе на 13 ноември

Първото заседание на Общинския съвет във Варна ще се проведе на 13 ноември.
Местните съветници ще се съберат в понеделник от 14 ч. съобщават от пресцентъра.
Според Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна първото заседание се открива от най-възрастния от присъстващите общински съветници. Той ръководи заседанието до избиране на председател на общинския съвет, припомня „Морето“.
Общинските съветници, кметът на Варна, кметовете на районите и населените места полагат предвидената клетва. Когато общински съветник или кмет е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващото заседание на общинския съвет. Под председателството на най-възрастния общински съветник се провеждат разисквания по избора и избор на председател на общинския съвет.
Той се избира с тайно гласуване. За произвеждането на гласуването се избира комисия от петима души и неин председател, която произвежда избора съгласно приета от общинския съвет процедура. Всеки общински съветник лично или като представител на партия или коалиция, представена в общинския съвет, може да издига кандидатура за председател на общинския съвет.
Ако на първото заседание не се избере председател на общинския съвет, председателстващият общински съветник, с решение на общинския съвет, може да насрочи ново заседание в същия ден със същия дневен ред не по-рано от два часа. При отново несъстоял се избор, с решение на общинския съвет, председателстващият насрочва поредно заседание със същия дневен ред до три дни от предишното заседание. Отново се допуска възможност с решение на общинския съвет за ново заседание в същия ден до два часа след несъстоялия се избор. Тези процедури се прилагат до редовен избор на председател на общинския съвет.

Print Friendly, PDF & Email