21.02.2024

Прокурори и кметове мислят къде да съхраняват в Добричка област иззетите автомобили от пияни и дрогирани шофьори

На среща с представители на местната власт в Добричка област на тема „Логистичните проблеми, свързани със задържането, изземването и съхранението на МПС, управлявани от водачи употребили алкохол и наркотични вещества“ по инициатива на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Добрич, Радослав Бухчев,. бяха обсъдени измененията и допълненията на Наказателния кодекс за престъпления по транспорта, както и утвърдените методически указанията на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов във връзка с упражняването на прокурорските правомощия по обезпечаване на отнемане в полза на държавата на превозни средства от водачи, управлявали ги след употреба на алкохол и/или наркотични вещества.
Според статистиката за 2022 година, когато са водени 359 досъдебни производства за престъпления от този род в Добричка област, бе направено обосновано предположение, че и през 2023 година броят им ще бъде значителен. Тази прогноза постави въпроса къде ще бъдат съхранявани и обезпечавани иззетите моторни превозни средства. «След приетите законовите промени до момента отнетите автомоби са 14. От прокуратурата обявяваме нулева толерантност на пияни и дрогирани водачи”, каза говорителят на Районната прокуратура в Добрич Даниел Илиев.
В хода на разговора бе постигнато единодушно съгласие, че местната власт може да окаже съдействие и беше заявена готовност за предоставяне на терени, където временно да бъдат съхранявани и охранявани иззетите автомобили до приключване на наказателните производства и произнасянето на съда с окончателни съдебни актове.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email