15.07.2024

Прокуратурата прекрати делото „Барселонагейт“,разследването е спряно заради липса на доказателства

От държавното обвинение информират, че разследването, което започна преди три години, е прекратено поради липса на данни за извършено престъпление

Прокуратурата прекрати делото „Барселонагейт“. Това съобщиха от държавното обвинение.

Разследването е прекратено поради липса на данни за престъпление. То бе за организирана престъпна група за покупка на имот в Барселона.

Заради „Барселонагейт“, малко преди да бъде освободен от поста, бившият главен прокурор Иван Гешев поиска имунитета на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

От държавното обвинение информират, че разследването, което започна преди три години, е прекратено поради липса на данни за извършено престъпление.

Целия текст на съобщението от Прокуратурата по казуса:

„Поради високия обществен и медиен интерес и след разрешение на наблюдаващите прокурори по реда на чл. 198 от НПК Софийска градска прокуратура (СГП) предоставя информация за досъдебно производство, образувано на 23.11.2020 г. за това, че от октомври 2012 г. до декември 2015 г. на територията на Република България и в чужбина е действала организирана престъпна група, създадена с користна цел да извършва престъпления в България и чужбина по чл. 253, ал. 1 от НК (изпиране на пари) – престъпление по чл. 321, ал. 3, вр. ал. 2 от НК.

В рамките на досъдебното производство са извършени множество процесуално-следствени действия, включително разпити на над 20 свидетели, сред които бивши магистрати, народният представител от 49-ото Народно събрание Б. Борисов и други.

В хода на разследването са събрани множество писмени и веществени доказателства. Извършено е претърсване и изземване, изготвена е съдебно-счетоводна и икономическа експертиза, изпратени са Европейски заповеди за разследване (ЕЗР) до Кралство Испания и Република Кипър, като след изпълнението им резултатите от същите са приобщени към делото. Събрани и анализирани са множество документи, придобити вследствие на разкриване на банкова тайна, данъчна и осигурителна информация, декларации от КПКОНПИ и други.

След обстоен анализ и проверка на всички събрани материали екип от прокурори от Софийска градска прокуратура е стигнал до извода, че не са налице доказателства, които да сочат по несъмнен и категоричен начин да е извършено престъплението, за което досъдебното производство е било образувано, а именно престъпление по чл. 321 от НК, а и за пране на пари, изразяващо се в закупуването на недвижим имот в Кралство Испания, гр. Барселона.

В показанията на свидетелите не се съдържат твърдения Б. Борисов да е възложил лично или чрез посредник извършването на сделка през март 2013 г. за закупуване на недвижим имот в Испания – къща с прилежаща площ и басейн, находящ се в гр. Барселона, както и да е предоставил имущество за закупуването й в размер на близо 3 млн. евро. Не се съдържат твърдения да е възложено на друг да прикрие действителните права, както и свидетелят Борисов да е указал имотът да бъде апортиран или да е възложил лично или чрез посредник извършването на превод на валута с цел наем на друг недвижим имот – магазин в Барселона, Кралство Испания.

Наблюдаващите прокурори са стигнали до заключението, че твърденията за самостоятелни действия на Борисов, а именно, че последният бил закупил къщата в Барселона, съдържащи се в показанията на свидетелите Ченалова и Бакалова, не са от характер да обосноват с необходимата степен на категоричност обвинителна теза. При техния анализ се установява, че същите не осигуряват конкретна, категорична и непротиворечива доказателствена информация относно съществени елементи от състава на престъплението по чл. 321 от НК, а именно време /периодичност/ на неговото осъществяване, както и за индивидуални прояви на Борисов, чрез които същият да е демонстрирал своята принадлежност към организирано престъпно сдружение, за което е било образувано наказателното производство. В тези им части показанията на коментираните свидетели са неконкретизирани и непоследователни,  поднесени в обобщаваща и декларативна форма, показанията им имат характер на предположение и са основани на извършен от самите свидетели анализ на техни субективни впечатления за факти и обстоятелства, които не могат да бъдат проверени в хода на досъдебното производство със съответните процесуални способи. Показанията на двете свидетелки не се подкрепят от другите доказателства по делото.

От изготвената по делото счетоводна експертиза, в частта, анализирала движенията по сметките на Б. Борисов, не са били установени относими към настоящото производство транзакции. От заключението на вещото лице става ясно, че къщата в Барселона е закупена със средства на търговско дружество с предмет на дейност организиране и осъществяване на вътрешен и международен туризъм и свързаните с него туристически услуги и др.

Прокурорите установяват още, че в доказателствата по делото не се съдържа релевантна информация за постигнати предварителни договорки от престъпен характер, за трайно и устойчиво съгласие между три и повече лица да извършват съгласувано престъпления по чл.253, ал.1 от НК – изпиране на пари. „В хода на наказателното производство не са събрани каквито и да било доказателства, от които да бъде направен категоричен извод, че недвижим имот е закупен с парични средства, придобити от престъпление“, се посочва в постановлението на СГП. За наличието на престъпни взаимовръзки между група от лица – български граждани, сред които и Б. Борисов, не може да се съди и от информацията, съдържаща се в получените материали чрез Европейски заповеди за разследване до Кралство Испания и Република Кипър.

С оглед липсата на доказателства за извършено престъпление прокурорите от Софийска градска прокуратура прекратяват досъдебното производство, образувано за участие в организирана престъпна група. В прокурорското постановление са подробно анализирали и всички белези и обстоятелства, които по закон трябва да са налице, за да се обоснове повдигане на обвинение за престъпна група.

В хода на разследването не са събрани каквито и да било доказателства, от които да бъде направен единствен и категоричен извод, че недвижим имот, находящ се в гр. Барселона, е закупен с парични средства, придобити от престъпление. От събраните писмени, гласни и веществени доказателства се установява, че придобиването на имота за сумата от 2 900 000 евро в Барселона от св. А. Чаушев е било направено по силата на договор за мандат с търговско дружество „Т. Т. С“. Видно от приложените писмени доказателства към конкретния период, а именно месец март 2013 г., дружеството е разполагало с парични средства за закупуването на процесния имот, които е придобило от търговската си дейност. Поради изложените съображения наблюдаващите прокурори са стигнали до извода, че не са налице доказателства да е извършено деяние по чл. 253, ал. 1 от НК (пране на пари) по отношение на процесния недвижим имот.

Същевременно, преди прекратяването на наказателното производство, наблюдаващите прокурори са отделили материали в отделно разследване за четири престъпления, а именно – пране на пари относно увеличаване на капитала на испанско търговско дружество; пране на пари за преводи между физически лица с инициали Р.Р. и Б.Й; пране на пари за закупуване на недвижим имот в Република Турция и за неизгодна сделка по повод продажба на акции на търговско дружество“ пише в съобщението по казуса „Барселонагейт“ от държавното обвинение.

Print Friendly, PDF & Email