07.12.2023

Проект в Добрич ще гарантира равен шанс за достъп до качествено образование

Община град Добрич получи финансиране по националната програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“. В партньорство с детските градини №12 „Щурче“, №17 „Първи юни“, основно училище „Христо Смирненски“ и спортното училище „Г.Ст. Раковски“ в периода 15 септември 2023 г .- 30 юни.2024 г. ще бъдат реализирани множество дейности с деца, ученици и родители.
Назначените четирима образователни медиатори по проекта ще участват в изпълнение на общинската политика за образователна десегрегация и превенция на допускане на вторична сегрегация. Несегрегираната среда ще допринесе за качествено образование, по – добро овладяване на българския език, излизане от традиционната за общността среда.
На работна среща, инициирана от д-р Емилия Баева – зам. – кмет „Хуманитарни дейности“ и общинския екип за управление на проекта, с директорите на партньорските образователните институции, бе изготвен график за провеждане на родителски срещи. Обсъдени бяха предстоящите за реализация дейности и сроковете им за изпълнение.
В рамките на проекта през октомври 177 деца, обхванати в задължителното предучилищно образование и ученици до VII клас, ще получат безплатни ученически пособия.ДТ

Print Friendly, PDF & Email