21.02.2024

Проекти на граждански инициативи за над 75 000 лв. са реализирани за 5 години

Общинският съвет на Добрич да одобри решение за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на общината за 2023 година в размер на 20 000 лв ще предложи на предстоящото заседание на местния парламент общинският съветник Павел Павлов – председател на комисията за администриране на „Програма за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич“. Предложен е и отчет за изпълнението на програмата за м.г.
Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност е приета за пръв път през 2006 г., за да подпомага инициативи на местни организации, които допринасят за развитието на гражданското общество в Добрич. За 17 години са финансирани повече от 120 проекта на обща стойност 278 270,74 лв. За изпълнението й през посочения период Общинският съвет е отпускал суми между 10 000 лв.и 40 000 лв. годишно.Само през последните пет години, от 2017 до 2022 г., са реализирани 40 проекта на стойност 75 902,37 лв.Съгласно Програмата, община Добрич осигурява безвъзмездна финансова помощ от общинския бюджет за реализиране на проектни предложения на стойност до 3000 лева, без да се изисква доказване на собствен финансов принос от кандидатстващите организации.
За м.г. комисията разгледа подробно постъпилите 10 проектни предложения и след направена техническа и финансова оценка състави комплексна оценка на всеки проект.Всички проектни предложения получиха над 60 точки и бяха допуснати за финансиране, но, поради ограничения финансов ресурс, Комисията реши да предложи за финансиране на първите седем проекта по низходящ ред, които се включват в рамките на отпуснатия бюджет, в размер на 19 183,00 лв.
С финансиране от община град Добрич през м.г. са реализирани следните проекти:„Ние можем – спортът развива“, реализиран от сдружение „Ние – 2020“, „Уверени, смели, силни, здрави и красиви“ на сдружение „Клуб естетическа групова гимнастика –Виктория“, „Фестивал на занаятите в АЕМО „Старият Добрич“ на фондация „Добруджа – история, традиции, култура, „Парк Рилци“ на сдружение „Заедно за Рилци“,
„Хепи бонс – Алегрия“ на сдружение „Ейнджълс моделс“, „Спорт и воля за победа при всяка възраст“ на сдружение „ФК Рилци“. Един проект не е реализиран, като средствата са върнати.
„Стремежът на община град Добрич през настоящата година е да продължи ползотворното партньорство с неправителствените организации и сдружения. За тази цел предлагаме и през 2023 година да бъде организирана и проведена процедура за финансиране на проектни предложения на неправителствени организации и граждански сдружения, като заделим финансов ресурс в размер на 20 000 лв.от бюджета”, предлага в докладната си записка Павлов. ДТ

Print Friendly, PDF & Email