05.12.2023

Продължава осмият сезон от разкопките на нос Чиракман в град Каварна

smart

Разкопките на нос Чиракман стартираха в началото на месец октомври. Директорът на Историческия музей в Каварна Пенко Георгиев информира, че и тази година от началото на разкопките екипът от специалисти, работещ на нос Чиракман, продължи работата си по разкриването и документирането на археологическите останки там.
Екипът е ръководен от гл.ас.д-р Велислав Бонев (СУ „Св. Климент Охридски), а негови членове са гл.ас.д-р Калин Маджаров (НАИМ-БАН), д-р Никола Русев (РИМ Русе), Виктор Василев (РИМ Шумен), маг. Константин Сталев и др. Работата е съсредоточена в сектор, в който през изминалите години са открити множество движими културни ценности от елинистическата епоха. Голямата дълбочина, на която се намира пластът от епохата на елинизма, изисква последователното проучване на всички по-късни напластявания и дори демонтиране на някои от градежите.
Продължи и работата по проучване на вътрешността на разкритите през 2022 г. късноантични помещения, както и на множеството късносредновековни ями, които нарушават по-ранните културни пластове. На място бе доразкрит и документиран голям питос (хранилище), а също така и струпване на голям брой съдове, някои от които цялостно запазени. При работата са открити голям брой находки – стрели, предмети от бита, фрагменти от теракотени фигурки и др. Изненадващ е големият брой амфорни печати, открити при теренната работа. Те са изключително важни за науката, защото са много добре датирани и позволяват да бъде прецизирана хронологията на обекта на нос Чиракман.
Разкопките на нос Чиракман се финансират от Министерството на културата и община Каварна. Тази година се работи с увеличен брой работници, като са включени и хора от село Българево, за които е осигурен и допълнителен транспорт.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email