29.11.2023

Проверка не откри нарушения на язовир „Тича“ и ВЕЦ-овете й

Междуведомствена комисия извърши проверка и не откри нарушения при експлоатацията на язовир „Тича“ и двете водноелектрически централи под него, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация – Шумен.
Осъществена е била проверка по няколко направления – техническото и експлоатационно състояние на язовирната стена и съоръженията към нея; предписанията на междуведомствените комисии през 2023 г., свързани с подобряване на техническото състояние и аварийното планиране на водните обекти; наличието и състоянието на необходимите документи.
Установено е, че се ползват водни количества съгласно утвърдения от министъра на околната среда и водите за график. Завиреният обем към края на септември е 198,9 млн. куб.
Комисията е била с председател заместник-областния управител Нели Георгиева и членове представители на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Басейнова дирекция „Черноморски район“, „Напоителни системи“ Шумен, ВиК -Шумен, РИОСВ и Областна администрация. Областният управител проф. Добромир Добрев също е инспектирал на място работата на комисията.

Print Friendly, PDF & Email