07.12.2023

При анализа на актуализираната здравна карта – в Добричко не достигат стоматолози и лекари

На работно заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД-02-210 от 17 август т.г., на министъра на здравеопазването, председателствано от заместник областния управител Живко Желязков, беше обсъден проекта за здравна карта на Добричка област. Ддиректорът и заместник-директорът на Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ – д-р Светла Ангелова и д-р Николинка Минчева, представиха анализ на съществуващата леглова база, структура на заболяемостта в областта след обобщаване на данните. В резултат на извършения анализ се налага изводът, че не се налагат съществени промени, посочи д-р Ангелова. При представяне на проекта на актуализирана Областна здравна карта за област Добрич, съгласно методиката, утвърдена от здравното министерство, д-р Минчева подчерта, че е отчетен недостигът на специалисти по здравни грижи, на стоматолози и лекари. В изготвения проект е заложено увеличение на леглата за интензивни грижи от 8 броя, както е сега, на 11 броя.
Членовете на Комисията до 27 септември трябва да се запознаят подробно с анализа и проекта и да дадат предложения, ако имат такива. Областният управител има ангажимент в срок до 30 септември т.г. да изпрати проекта на актуализирана Областна здравна карта в Министерство на здравеопазването за изготвяне на Национална актуализирана здравна карта. ДТ

Print Friendly, PDF & Email