04.12.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Приходите от нощувки през септември в област Варна достигат 30.3 млн. лв.

24 млн. лв. от тях са от чужди граждани
През септември 2022 г. в област Варна са функционирали 313 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Броят на стаите в тях е 23.5 хил., а на леглата – 55.7 хиляди. В сравнение със септември 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, остава непроменен, а броят на леглата в тях се увеличава с 6.0%. Това съобщават от Териториалното статистическо бюро – Североизток.
Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2022 г., е 451.1 хиляди. Българските граждани са реализирали 110.1 хил. нощувки, а чуждите – 341.0 хиляди.
През септември 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 83.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 48.1% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 26.9% от нощувките на български граждани и 11.0% – на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 25.0 и 5.1%.
Броят на пренощувалите в местата за настаняване в област Варна през септември 2022 г. достига 115.2 хиляди. От всички 65.5% са чужденци, като 82.4% от тях са нощували в хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 4.6 нощувки.
Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 50.9% от българските граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 2.6.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през септември 2022 г. е 27.5%, като тя е най-висока в хотелите с 4 и 5 звезди – 33.0%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 1.0 процентни пункта, като намаление има само при хотелите с 4 и 5 звезди – с 3.4 процентни пункта.
Приходите от нощувки през септември 2022 г. в област Варна достигат 30.3 млн. лв., като 24.0 млн. лв. са от чужди граждани, а 6.3 млн. лв. – от български граждани.

Print Friendly, PDF & Email