27.09.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Приключи обзавеждането на Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в Опанец

Успешното реализиране на проекта „Обзавеждане на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – с.Опанец, и модернизация чрез закупуване на ново кухненско оборудване на Домашен социален патронаж за община Добричка“ отчита Община Добричка. Проектът е съфинансиран от Фонд „Социална закрила“.
В рамките на инициативата беше обзаведена сградата в село Опанец, в която се предвижда разкриване на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция (ЦНСТПЛД). Закупени бяха бюра, библиотеки, гардероби, легла, нощни шкафчета, маси, кухненски шкафове. За да се осигури функционирането на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция, през 2019г. бе извършено преустройство на стара, нефункционираща сграда в двора на Дома за пълнолетни лица с деменция в село Опанец. Реконструкцията бе на стойност 336 109,00 лв., от които 179 986,00 лв., финансирани от Проект „Красива България“, а 156 123,00 лв. – от бюджета на Община Добричка. Новообзаведената сграда отговаря на съвременните стандарти за предоставяне на новата социална услуга от резидентен тип.
С финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила“ беше модернизиран и кухненският блок на Домашен социален патронаж в селата Владимирово, Смолница и Стожер. Старите и амортизирани работни маси и професионални печки бяха заменени с нови. С подобряването на условията на труд на работещите в Домашен социален патронаж бе повишено и качеството на предоставяните услуги.
Общият бюджет на проекта „Обзавеждане на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – с. Опанец, и модернизация чрез закупуване на ново кухненско оборудване на Домашен социален патронаж за община Добричка“ е на стойност 39 539,94 лв., от които 31 236,55 лв. са от Фонд „Социална закрила“, а 8 303,39 лв. – от бюджета на Община Добричка.

Print Friendly, PDF & Email