29.09.2023

Приключиха дейностите по проект „Библиотеката-достъпно пространство за всеки“

През месец юни 2022 г., Регионална библиотека „Дора Габе“ гр. Добрич стартира проект „Библиотеката – достъпно пространство за всеки“ към Агенция за хората с увреждания.
Дейностите по реализирания проект включват преустройство на тоалетна за инвалиди, наложително за тяхното пребиваване в културната институция. Осигурен е достъп, адаптирана среда за трайно пребиваване на хората с увреждания, имащи специфични потребности при пространственото си придвижване. Библиотеката разполага с достъп до асансьор от партерен до първи етаж, където се помещават заемите и читалните и до фоайе, място за разнообразни културно-образователни и информационни събития.
Преустроената тоалетна е нова придобивка и за всички потребители на библиотечни услуги.
Библиотеката се стреми да подпомага интеграцията и социалното включване на хората с увреждания, по-активното им участие в културния живот на общността, удовлетворява информационните им потребности и ги приобщава към съвременните културни ценности.

Print Friendly, PDF & Email