27.11.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Приемат програма за развитие на туризма във Варна до 2030 година

В морската столица имат дългосрочни планове за туризма.
Обширна програма за развитие на туризма във Варна за периода до 2030 година предлага за разглеждане и приемане от Общински съвет кметът на града Иван Портних. Документът е публикуван на сайта на местния парламент, научи Moreto.net.
Според поставените количествени стратегически цели за периода местната администрация ще се стреми към запазване на брутните и нетните равнища на капацитета на легловата база в общината за целия период с преструктуриране към висококатегорийни целогодишни места за настаняване. До края на 2023 ще се търси възстановяване на туризма в общината по основни показатели на равнището на 2019.
В периода 2024-2030 се цели постигане на среден годишен ръст от 3% на броя на туристите – нощуващи посетители в границите на общината, както и нарастване за периода на броя на реализираните нощувки с 4% средно годишно. Задава на програмата е и повишение на равнището на средния престой на туристите в дестинацията, така че през 2030 да достигне 4.72 нощувки на един турист. Цел е в края на периода да е достигната заетост на легловата база в общината през месеците извън главния сезон на 29.7% и нарастване на приходите от реализирани нощувки с 5% средно годишно.
Планът за реализиране на Програмата за развитие на туризма в община Варна за периода 2021-2030 г. включва 7 приоритета с общо 31 специфични цели и 186 проекта.
За постигането на сигурна и безопасна среда е посочен проект за създаването и поддържането на „Туристическа полиция“. Целта за управление и опазване на природните ресурси се предлага да се реализира чрез проект за укрепване на бреговата ивица, свлачищата и възстановяване на плажните ивици.
В програмата има заложен още проект за реконструиране на вътрешния двор на Археологическия музей, ремонт и модернизация в останалите музеи, във ФКЦ, Кукления театър и други, консервация и социализация на археологически обекти като Джанавара, Караач теке, базиликата „Хан Крум“ и други. В документа е разписано още изграждане на електрическа градска железница, свързваща Индустриален парк Акасково- Летище Варна-център-курорти, ремонт на всички подлези от централната част на града до Златни пясъци, ремонт и електрофикация на алеите, които водят към морето в района на Ален мак и Траката.
Заложено е още поставяне на камери за наблюдение и регистриране на нарушения на обществения ред и контрол, построяване на многоетажни паркинги в централната зона на града, разширяване на яхтеното пристанище на Морска гара, изграждане на мрежа от подземни контейнери за битов отпадък в курортните комплекси и териториите с висока концентрация на туристически поток, изграждане на изкуствен остров и яхтено пристанище според заложения строително – регулационен план на комплекса „Св. Св. Константин и Елена“, изграждане на подводен скулптурен парк в акваторията на комплекса.

Print Friendly, PDF & Email