19.04.2024

Преподавателка от Добрич спечели награда на проект, развиващ интелигентия туризъм

Дългогодишният преподавател и настоящ заместник-директор в ПГ по туризъм „П. Яворов“ в Добрич инж. Диана Иванова, която бе номинирана от областния управител Йорданка Костадинова за участие в националния конкурс за годишните награди на проекта SMARTOURISM.BG, спечели отличие в категория „Учител по хотелиерство“, съобщи областният управител Йорданка Костадинова , която участва по покана на организаторите в провеждащата се в столицата Шеста национална конференция. При получаването на Плакета, Костадинова благодари за отличието и признанието за качеството на образованието в сферата на туризма, което дават преподавателите от професионалните гимназии по туризъм и в частност в професионалната гимназия „П. Яворов“ в Добрич.
Проектът SMARTOURISM.BG стартира през 2015 г. с цел изследване на практиките и предизвикателствата пред управлението на знанието в туризма в България. В рамките на проекта се организира ежегодна национална конференция, посветена на интелигентния туризъм, където се представят резултати от изследвания, дискутирани предизвикателства и добри практики. И тази година конференцията се организира в партньорство с Министерството на туризма, Националния борд по туризъм, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство, Граждански институт, ПроАктивни Решения и ПроАктивен Персонал, Стопански факултет и Геолого-Географски факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, Архитектурния факултет и Строителния факултет на УАСГ.
Номинации в 13 категории се подаваха до 17 часа на 16 ноември т.г.
Йорданка Костадинова изпрати номинацията на инж. Диана Иванова от професионалната гимназия по туризъм „П. Яворов“ – Добрич, която е учител по професионална подготовка с 33-годишен стаж, автор и съавтор на учебни планове, програми и помагала и има принос в разработването на учебните планове за дуално обучение по професии „Готвач“ и „Ресторантьор“. ДТ

Print Friendly, PDF & Email