07.12.2023

Превратната история на Добруджа „влиза” в Народното събрание с богата изложба

Днес в сградата на Народното събрание-2, Мраморно фоайе, ще бъде открита изложбата „Граници и съдби. Добруджа 1940 г.“ на Регионалния исторически музей–Добрич. Експозицията
се организира от народните представители от Добричкия регион – Деница Сачева, Ертен Анисова, Ивайло Мирчев, Мая Димитрова и Константина Петрова в
партньорство с Регионалния исторически музей в града и една от местните
медии.
Изложбата е посветена на подписването на Крайовския договор на 7 септември 1940 г. и възвръщането на Южна Добруджа в пределите на България.. Богатият снимков материал проследява работата на българската делегация при воденето на преговорите и подписването на договора от 7 септември 1940 г., навлизането на българската армия в Южна Добруджа, което става в периода 21 септември – 1 октомври 1940 г. Фотосите са запечатали огромната радост и въодушевление на добруджанци при посрещането на българските войници и офицери в Балчик и Тутракан на 21 септември, Добрич, Каварна и Тервел на 25 септември, Силистра и Генерал Тошево на 1 октомври. Показана е и трагедията на българите от Северна Добруджа, които по силата на Крайовския договор трябва да напуснат родните си места и да се преселят на юг. Близо 70 хиляди севернодобруджанци са настанени в градовете и селата на Южна Добруджа.В изложбата са включени предмети и документи, свързани с паметните събития от есента от 1940 г. Показани са лични вещи на генерал-лейтенант Георги Попов – член на българската делегация в Крайова, назначен за генерал-управител на Южна Добруджа след подписването на договора. Сред тях са писалката, с която генералът разписва картата с новата граница между Румъния и България, личния му печат, дипломатически документи, свързани с неговата дейност. Особено внимание заслужават реликвите, свързани с посрещането на армията в град Добрич на 25 септември – българско национално знаме, копринена кърпичка с лика на Стефан Караджа, извезан пешкир, с какъвто са били окичвани всички български войници и офицери. Показани са и някои печатни издания, свързани с възвръщането на Южна Добруджа – първодневни пощенски картички и пликове, книги, посветени на събитието, вестници и списания от периода септември – октомври 1940 г. Сред тях е броят на „Държавен вестник“ от 12 септември 1940 г., където е публикуван пълният текст на Крайовския договор. ДТ

Print Friendly, PDF & Email