22.07.2024

По проект „Красива България” красива стана и детска градина „Детелина“ в Тервел

През настоящата година община Тервел реализира проект „Обновяване на детска градина „Детелина“ в гр.Тервел“. Проектът се финансира от МТСП, чрез проект „Красива България“ и се съфинансира от община Тервел. Детска градина „Детелина“ е едно от двете най-големи детски заведения в общината. Ремонтните работи започнаха в средата на месец юни, след приключване на учебната година. Изпълнителят е „ИСА“ ООД-Добрич, избран след обществена поръчка, в която оферти бяха подали седем фирми, регистрирани в Централния професионален регистър на строителя. За изпълнение на строителните работи, освен работниците от фирмата – изпълнител, бяха назначени и четирима безработни мъже от общината.
Бяха изпълнени следните дейности – поставени са нови настилки от ламиниран паркет за сухите помещения, теракота за мокрите помещения, гранитогрес за фоайе на първи етаж и стълбища. Направени са нови фаянсови облицовки в санитарните помещения, премахнати са всички стари дървени облицовки по стените, ремонтирани и боядисани са стени и тавани на цялата сграда. Подменени са всички мивки и тоалетни чинии, доставени са нови кухненски шкафове за разливните помещения. Паралелно с дейностите по проекта, бяха подменени и дървените разделителни стени между занималните и спалните.
Детската градина е построена през 1967 г. В предходни мандати бяха изпълнени мерки за енергийна ефективност – подменена изцяло дограма, санирани фасади, беше направен основен ремонт на покрива, изградена бе площадка за игра в двора. Интериорът имаше нужда от цялостен подход за осъвременяването си и до голяма степен това бе постигнато чрез настоящия проект.
Стойността на ремонтните работи е приблизително 196 х.лв. с ДДС. ДТ

Print Friendly, PDF & Email