06.12.2023

По проект „Изкуство и риболов“ ще се ремонтира читалището в село Сенокос

Народно читалище „Христо Смирненски-1941“ в село Сенокос, община Балчик, започва проект „Изкуство и риболов“, финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, чрез местната инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик“. Общата му стойност е 129 039 лв. безвъзмездно финансиране.
Проектът включва цялостно ремонтиране на покривната част на читалището, с което ще се подобрят условията за провеждане на читалищната дейности и културни инициативи, както и такива свързани с опазване и подобряване на природното, културно и морското наследство.
Ще се проведе фотоизложба, посветена на риболова в рибарската група и прожекция на филми, описващи различните аспекти от живота на рибарската общност. Форумът цели насърчаване развитието на устойчива екологична култура и възпитание, опазване на културните ценности на района и съхраняване на традициите свързани с рибарството и морското културно наследство.Дейностите ще бъдат изпълнение до края на ноември тази година. ДТ

Print Friendly, PDF & Email