19.06.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

По-малки жилища се строят в Добричка област

Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 24, а новопостроените жилища в тях са 35 – съобщават от регионалната статистика в Добрич, като се позовават на предварителни данни на Националния статистически институт.
В област Добрич най-висок е делът на новопостроените жилища с три стаи (60.0%), следвани от тези с две и четири стаи (11.4%).
Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през четвъртото тримесечие на 2020 г. в област Добрич е 3.3 хил. кв. м, или с 64.1% по – малко в сравнение със същото тримесечие на 2019 г., докато жилищната площ  намалява с 61.4% до 2.6 хил. кв. метра.
Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Добрич намалява от
112.5 кв. м през четвъртото тримесечие на 2019 г. на 94.6 кв. м през същото тримесечие на 2020 година. В страната средната полезна площ се нараства от 93.7 кв. м на 96.4 кв. м за разглеждания период.
Добрич е 16-та сред областите с най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Габрово – 196.6 кв. м, и Смолян – 161.7 кв. м, а най-малка – в областите Варна – 72.0 кв. м, и Пазарджик – 74.2 кв. метра.
Област Добрич е на десето място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради. Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) – 138 сгради с 1 058 жилища, Пловдив – 130 сгради с 820 жилища, и Бургас – 128 сгради с 492 жилища в тях.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email