06.12.2023

По време на акция „Зима“ е планирано и извършването на оглед за състоянието на пътните настилки

От началото на годината. до 14 ноември на територията на Областната дирекция на МВР-Добрич, са възникнали 127 тежки пътнотранспортни произшествия, с 8 загинали и 127 ранени. Общият брой на пътнотранспортните произшествия с материални щети са 425.
По време на акция „Зима“, която започна, е планирано и извършването на оглед за състоянието на пътните настилки, сигнализацията с пътни знаци и пътна маркировка и осветеността на участъците от уличната мрежа с повишена опасност за пътнотранспортни произшествия. При необходимост ще бъдат изготвяни предписания до собствениците на пътя.
През 2022 г. на територията на област Добрич са регистрирани 132 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 168, а на загиналите – 15 души, съобщават от отдел „Статистически изкледвания-Добрич”. Делът на пътнотранспортните произшествия от общия брой за страната е 2.0%, a на ранените и на загиналите съответно – 2.0 и 2.8%. В сравнение с 2021 г. нарастват както пътнотранспортните произшествия (със 7.3%), така и броят на ранените и загиналите лица в областта съответно с 6.3 и 15.4%. По брой на пътнотранспортните произшествия с пострадали през 2022 г., област Добрич се нарежда на 16-то място сред областите в страната.
От участниците в движението с най-голям дял са ранените водачи на МПС (48.8%), следвани от пътниците (32.7%) и пешеходците (18.5%). Загиналите водачи са 9 или 60.0 % от загиналите през 2022 г. в област Добрич, следвани от броя на пътниците – 4 (26.7%) и пешеходците – 2 (13.3%).
Основна част от пътнотранспортните произшествия през годината са регистрирани в границите на населените места – 53.0%, докато най-много загинали са регистрирани извън населените места – 10 или 66.7% от всички загинали на територията на областта.
През 2022 г. най-голям брой ранени лица при пътнотранспортни произшествия е регистриран през месец юни – 21 души. Делът на загиналите е най-голям през месеците юли, август и декември – по 3 или 20.0% от общия брой за годината, докато през месеците февруари, март, септември и ноември няма загинали лица.
Най-голям брой пътнотранспортни произшествия са регистрирани в петък – 29. В понеделник и събота са регистрирани най-голям брой загинали – по 3. Ранените лица са най много в петък – 36.
През 2022 г. ранените при ПТП деца и младежи до 18 навършени години са общо 28 или 16.7% от всички пострадали в област Добрич.
И през 2022 г. най-голям брой тежки ПТП, с най-много ранени лица (63), са регистрирани в община Добрич-град – 48 или 36.4% от общия брой произшествия за областта, а най-много са загиналите лица на територията на общините Балчик и Добрич-селска – по 4 или 26.7% от загиналите на територията на областта. ДТ

Print Friendly, PDF & Email