05.12.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

По брой на заетите лица област Добрич е на 13-то място в страната  

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Добрич е 73.1 хил., от които 38.8 хил. са мъже, а 34.3 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 5.2%.
Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2022 г. е 51.1% (при 53.7% за страната), съответно 56.8% за мъжете и 45.9% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. този коефициент е по-висок с 3.3 процентни пункта, като при мъжете увеличението е с 1.6 процентни пункта, а при жените – с 4.9 процентни пункта.
По брой на заетите лица област Добрич е на 13-то място в страната  след област Плевен (88.5 хил.) и преди област Кърджали (65.9 хил.). На същото място е и по коефициент на заетост, след област Смолян (52.1%) и преди област Ловеч (50.7%). С най – висок коефициент на заетост е област София (столица) (63.6%).
През второто тримесечие на 2022 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 70.5 хил., като 37.3 хил. от тях са мъже, а 33.1 хил. са жени. Спрямо второто тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава с 3.5 хил., или с 5.2%.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 66.9%, съответно 70.0% за мъжете и 63.8% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. общият коефициент е по-висок с 4.4 процентни пункта, като при мъжете коефициентът се увеличава с 2.7 процентни пункта, а при жените – с 6.2 процентни пункта.ДТ

Print Friendly, PDF & Email