19.06.2024

Полицията иска още камери в Шумен

Да се разшири обхватът на системата за видеонаблюдение в Шумен настояват от полицията. Целта е по-стриктен контрол по отношение на пътната безопасност, гарантиране на сигурността и превенция. Предложението получи пълна подкрепа от съветниците-юристи на проведеното заседание на правна комисия.
Периметърът на видеонаблюдението в Шумен да обхваща повече кръстовища, улици и булеварди, включително и входно изходните артерии. Това предлага началникът на Районното полицейско управление Илиян Николов, в докладна записка, адресирана до кмета на Шумен и до юристите от правна комисия.
“Повечето от членовете на комисията са колеги-юристи, които работят и като адвокати, и много добре знаят как видеонаблюдението допринася за разкриването на различни по вид престъпления. Съвсем лесно, когато има видеонаблюдение може да се изследват въпроси, касаещи механизма на настъпване на пътно-транспорти произшествия”, аргументира подкрепата си към докладната записка общинският съветник от “Кауза Шумен” Веселин Пенчев.
“Към момента част от камерите трябва да бъдат сменени, тъй като не осигуряват добро качество на заснемане, особено в тъмната част на денонощието, посочват от полицията и предлагат Общината да потърси финансова възможност за обновяване и разширяване на системата за видеонаблюдение.
“Считам, че е твърде важно наистина да се мотивираме и да отправим докладната към комисията “Бюджет и финанси” да види има ли свободен ресурс, или ако няма, да намери начин, да се успее да се закупят такива камери и да бъдат монтирани”, заяви на заседанието на комисията съветникът от ПП ГЕРБ Ивайло Илиев.
Юристите от правна комисия излязоха и с препоръка – камери за видеонаблюдение да се монтират приоритетно в районите на детски и учебни заведения.

Print Friendly, PDF & Email