25.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Покана за публично обсъждане на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2023 г.

На основание чл. 84, ал. 6 и чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич г-н Йордан Йорданов кани местната общност да участва в публично обсъждане на програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2023 г.
Публичното обсъждане ще се проведе на 27.01.2023 г. от 14:00 часа в Община град Добрич – Голяма заседателна зала – етаж 2. Община град Добрич очаква мнения, препоръки и предложения в деловодството на Община град Добрич, на електронен адрес priemna@dobrich.bg, или на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258, до 17:00 часа на 27.01.2023 г.
За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде публикуван на интернет страницата на Община град Добрич и ще се приложи към проекта на програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2023 г.

Print Friendly, PDF & Email