12.08.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Повече от половината новородени в областта са извънбрачни


От 1995-та насам в Шуменска област се наблюдава тенденция на увеличаване на извънбрачните раждания. Миналата година в областта са регистрирани 1 225 живородени деца, като 661 от тях, или 54%, са родени в семейства без сключен брак.
Данните изнесе днес Териториалното статистическо бюро.
Все пак към момента относителният дял на извънбрачните деца е по-нисък от този през 2013-та, когато е бил 61,2%.
Статистиците си обясняват високата извънбрачна раждаемост със значителното нарастване на броя на фактическите съжителства сред младите хора. За 88% от живородените извънбрачни деца в област Шумен има данни за бащата, което означава, че тези деца най-вероятно се отглеждат в семейна среда от родители, живеещи в съжителство без брак. Само 12% от извънбрачните са записани с неизвестен баща.
Жените в Шуменска област раждат по-малко деца през фертилния период (15-49 г.) на живота си в сравнение със средното за България. В момента средният брой живородени деца от една жена в област Шумен е 1,35, при 1,56 за страната. В градовете този показател е 1,20, а в селата – 1,54.
Средната възраст на жените при раждане на първо дете в областта през 2020 г. е 27 години, при 26,4 години през 2019 година.
През м.г. броят на децата, родени от майки под 18 години е 42, докато през 2019 г. са били 53. Децата, родени от жени на възраст над 40 години са 46.
Броят на родените деца през 2020-та бележи негативен рекорд за периода 1960 – 2020 г. Спадът спрямо 2019-та е със 189 бебета, или с 13,4%.

Print Friendly, PDF & Email