18.07.2024

Парламентът прие механизъм за плащане на онколекарствата на болниците

Парламентът прие на второ четене механизъм, по който Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) да заплаща онколекарствата на болниците.

Идеята е НЗОК да спести публичен ресурс от средствата, които заплаща за медикаменти за лечение на онкологични заболявания, посочват вносителите от ГЕРБ-СДС и „Продължаваме промяната-Демократична България“.

Според гласуваната промяна Касата ще заплаща най-ниската цена, постигната от болницата, не по-висока от средната претеглена стойност. Ако лечебното заведение е постигнало цена, която е с повече от 20% по-висока от най-ниската цена, търговците на едро ще връщат тези пари на лечебните заведения.

Договорите между Здравната каса и изпълнителите на медицинска помощ, допълнителните споразумения към тях и документите, свързани със сключването, изменението и прекратяването им, може да се съставят както на хартия, така и като електронен документ, и се подписват от страните с квалифициран електронен подпис. Те се изпращат чрез информационната система за сигурно електронно връчване.

Депутатите приеха в срок до 1 април 2024 г. министърът на здравеопазването да създаде наредба в съответствие с изискванията на този закон. А от 1 юли 2024 г. НЗОК да заплаща лекарствените продукти на стойност, равна на стойността, определена от приетия механизъм за изчисляване.

До 1 юли т.г.  договорите, сключени до влизането в сила на този закон между изпълнителите на болнична медицинска помощ и притежателите на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, се привеждат от тях в съответствие с изискванията на този закон.

От 1 юли 2024 г. притежателите на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти ще трябва да възстановяват разликата между стойността на медикаментите, заплатени от НЗОК и стойността, на която лекарствените продукти са доставени на изпълнителите на болнична медицинска помощ при условията и по реда на закона.

Print Friendly, PDF & Email