02.12.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Още средства отпусна правителството за подпомагане на туризма

Заведенията в Добрич затварят едно по едно, а интересът към предлаганите новогодишни куверти е минимален – казват от бранша. Министерският съвет прие на заседанието си вчера постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2021 г. Според него 30 000 000 лв. е държавната помощ, която цели предотвратяване на последиците от COVID 19 на предприятията със спад в оборотите. Министерският съвет прие и постановление за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали от пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки. Мярката се разработва като схема за държавна помощ под формата на безвъзмездни средства за предприятия от туристическия сектор, които изпитват ликвидни затруднения поради COVID-19. Администратор на помощта е Министерството на туризма. Средствата по новата схема за държавна помощ ще се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта. ДТ

Print Friendly, PDF & Email