23.07.2024

От НАП-Добрич, напомнят: Сезонните работници внасят сами здравноосигурителни вноски

Сезонните работници, които не започват друга работа след приключване на летния сезон или се регистрират на трудовата борса без право на обезщетение, трябва да плащат здравните си осигуровки сами, напомнят от офиса на НАП в Добрич. За да продължат да ползват безплатно здравните услуги, които се осигуряват от Националната здравноосигурителна каса, те трябва да подадат еднократно декларация Образец №7 и да внесат дължимите вноски. Тя се подава електронно с ПИК на НАП или КЕП, чрез Портала за електронни услуги или в офис на приходната агенция, в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски.
Това означава, че здравната вноска за месец септември 2023 г. се внася най-късно до 25-и октомври 2023 г. Размерът на здравноосигурителната вноска е 31,20 лева.
От НАП-Добрич, напомнят също, че здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни здравноосигурителни вноски за последните три години. Прекъснатите здравноосигурителни права се възстановяват, при условие, че се заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца. Гражданите могат да направят справка за дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях в сайта на приходната агенция, рубрика „Справка за здравноосигурителен статус“ или на място в офиса за обслужване в Добрич.
Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и на телефон: 0700 18 700 /на цена, съгласно тарифата на съответния оператор/. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email