27.09.2023

Отново българите спасяват хотелите в Добричка област

През февруари 2023 г. в област Добрич са функционирали 40 обекта с над 10 легла–хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.6 хил., а на леглата–3.7 хиляди. В сравнение с февруари 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства с 33.3 %, а броят на леглата в тях се увеличава с 85.0%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2023 г., е 16.7 хиляди. Българските граждани са реализирали 13.7 хил. нощувки, а чуждите–3.0 хиляди.
Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари 2023 г. достига 7.4 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през февруари 2023 г., са 6.1 хил. и са реализирали средно по 2.2 нощувки. Чуждите граждани са 1.3 хил. и са реализирали средно по 2.2 нощувки.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през февруари 2023 г. е 16.1%, като намалява с 1.3 процентни пункта в сравнение с февруари 2022 година. Чуждестранните туристи посетили област Добрич са предимно от Румъния (77.9%).
Приходите от нощувки през февруари 2023 г. достигат 1.7 млн. лева, като приходите от български граждани са 1.4 млн. лв., а от чужди граждани–0.3 млн. лева.

Print Friendly, PDF & Email