18.06.2024

Отлагат за февруари разпоредителното заседание за замърсяването на Варненското езеро

Поради постъпили молби за отлагане от защитниците на Цветанка Б. – адв. Андрей Янкулов и на Иван Портних – адв. Менко Менков, разпоредителното заседание за замърсяването на Варненското езеро от тръба на канализацията е с нова дата.
Представени са доказателства за служебната им ангажираност, което налага делото да се пренасрочи за друга дата и час, съобщиха от Окръжния съд във Варна.
Защитниците са предложи свободни дати, като с разпореждане на съдията-докладчик производството се пренасрочва за единствената свободна за всички адвокати дата – 14 февруари, като се определя и резервна дата – 20 февруари.
Припомняме, че Варненският окръжен съд беше насрочил за 29 януари разпоредителното заседание по делото за замърсяването на Варненското езеро.
Обвинени са трима, сред които е бившият кмет на Варна Иван Портних.
От него се търси наказателна отговорност, за това че е допуснал да бъдат замърсени морските води. Това действие е довело до немаловажни вреди на околната среда. Наказателният кодекс предвижда за това престъпление наказание „лишаване от свобода“ от 2 до 8 години и глоба от 10 хиляди до 50 хиляди лева.
На бившият кмет на морския град е повдигнато обвинение и че като длъжностно лице, не е положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението на възложената му работа и от това е последвала значителна повреда в особено големи размери, представляваща особено тежък случай.
Наказанието за това престъпление е от 3 до 10 години затвор.
Останалите обвиняеми за инцидента са Ботьо Т. управител на компанията „БТ-Инженеринг“ ЕООД, която е специализирана в консултантски, проектантски и инженерни услуги в сферата на околната среда и управлението на отпадъците. Обвинение е повдигнато и на Цветанка Б. от същото дружество, която е била един от членовете на Държавната приемателна комисия, установила годността за ползване на проекта „Трансформация на пречиствателна станция за отпадни води във варненския район „Аспарухово“ в помпена станция и транспортиращ тръбопровод“.
Спрямо тях прокуратурата е повдигнала обвинение за документна измама в особено големи размери, представляваща особено тежък случай, за която в НК наказанието е „лишаване от свобода“ от 10 до 20 години.
Обвинителният акт бе внесен във Варненския окръжен съд на 4 декември миналата година. Досъдебното производство е образувано през 2020 г. от Националната следствена служба, като внесените в съда материали са 114 тома.
На заседанието на 29 януари тричленният съдебен състав ще реши подсъдно ли е делото на съда, по какъв ред ще протече производството, ще бъде ли искан отвод на съдебния състав, както и дали на досъдебното производство са били допуснати съществени процесуални нарушения, които да са нарушили правата за подсъдимите.
На тримата подсъдими е връчен препис от обвинителния акт ведно с разпореждане в което им се указва правото им да се явят със защитник и за възможността да им бъде назначен служебен такъв. Разпореждане е връчено и на ощетените от престъплението лица – Министерството на финансите и Община Варна, като посочена възможността да се конституират в процеса като граждански ищец чрез упълномощен повереник, който да ги представлява.

Print Friendly, PDF & Email