18.04.2024

Осъден в Румъния български гражданин  ще търпи наказанието си в България след решение на Окръжния съд в Добрич

Влезе в сила решение на Окръжния съд в Добрич, което дава право на осъден в Румъния българин да изтърпи в България наложеното му наказание лишаване от свобода за срок от 1 година.

С присъда на Съд Гюргево българският гражданин  Н. М. е признат за виновен в това, че на 21 декември 2018 г., управлявайки лек автомобил, при влизане от България на територията на Румъния през ГКПП-Гюргево, пътувайки към Германия, не декларирал по надлежния ред държането на укрити в колата 1 090 кутии (21 800 къса цигари) с поставен единствено български акцизен бандерол, за които би дължал на румънските власти заплащането на 11 935.32 румънски леи, надхвърляйки ограничението за разрешените 10 000 къса цигари. Укритите цигари били намерени от полицейски служители при митнически контрол на ГКПП-Гюргево.

Производството пред Окръжния съд е образувано въз основа на Европейска заповед за арест /ЕЗА/, издадена от румънските власти, изискваща предаване на българския гражданин с цел  изтърпяване на наказанието по влязлата в сила присъда на Съд Гюргево.

След като прецени събраните по делото доказателства и изразените становища на страните, съдебният състав реши, че следва да откаже изпълнението на ЕЗА, като приеме да се приведе в изпълнение от прокурор наказанието, наложено с румънската присъда. Съдът постанови акта си, отчитайки семейното положение и здравословното състояние на осъдения, възможността за последваща ресоциализация и социална интеграция, както и изразеното от него желание да изтърпи наложеното му наказание на територията на нашата страната, което искането е подкрепено и от страна на държавното обвинение.

Print Friendly, PDF & Email