07.12.2023

Определиха кои влизат в новия Общински съвет на Шумен

Общинската избирателна комисия в Шумен обяви поименния състав на новия местен парламент. В него влизат представители на 8 партии или коалиции, както и независимият кандидат Павел Павлов, става ясно от решението на Комисията.
Групите на ГЕРБ и на БСП ще бъдат с равен брой съветници – по 9. Трета по големина с петима съветници ще е групата на ПП-ДБ. В Общинския съвет ще има три групи от по четирима – „Левицата!“, „Възраждане“ и ДПС. Трима влизат от Местна коалиция ДБГ и двама от Гражданско сдружение „Гласът на Шумен“.
Разпределението на мандатите е направено по метода на най-големия остатък, известен още като метод на Хеър-Ниймайер. От сметките са отпаднали съветниците, които са избрани за кметове на населени места. Съобразени са и поучените преференции.
Така новият Общински съвет ще е със следния състав:
1 Албена Димитрова Иванова-Неделчева ПП ГЕРБ
2 Александър Драгомиров Денев ПП-ДБ
3 Ася Георгиева Аспарухова ПП-ДБ
4 Ахмед Салиев Ахмедов ПП-ДБ
5 Борис Илиев Иванов ПП ГЕРБ
6 Борислав Валентинов Костов ВЪЗРАЖДАНЕ
7 Валентин Асенов Петров БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
8 Васил Гочев Тодоров Сдружение „Гласът на Шумен“.
9 Венцислав Дянков Венков ЛЕВИЦАТА!
10 Веселин Владимиров Пенчев ЛЕВИЦАТА!
11 Владимир Станчев Йолов ДБГ (БНД, ССД, Ние идваме)
12 Галин Антонов Антонов ПП ГЕРБ
13 Георги Тодоров Георгиев БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
14 Гюнай Ибрямов Тефиков ЛЕВИЦАТА!
15 Данаил Жулиянов Данчев ЛЕВИЦАТА!
16 Даниела Кирилова Русева ДБГ (БНД, ССД, Ние идваме)
17 Димитър Крумов Александров ПП ГЕРБ
18 Евгения Евгениева Леополдова БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
19 Емне Муса Осман ДПС
20 Златин Иванов Кайряков БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
21 Ивайло Бойчев Обретенов ВЪЗРАЖДАНЕ
22 Ивайло Милчев Илиев ПП ГЕРБ
23 Иван Митев Йонков БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
24 Махмуд Али-Хайдар Аламо ПП ГЕРБ
25 Метин Хилмиев Джамбазов ДПС
26 Мийрям Неджиб Салим-Ахмед ДПС
27 Николай Красенов Колев ПП-ДБ
28 Павел Валентинов Караиванов БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
29 Павел Иванов Павлов независим
30 Петър Младенов Петров Сдружение „Гласът на Шумен“.
31 Пламен Христов Петков БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
32 Рени Цанкова Стоянова ПП ГЕРБ
33 Светлозар Начев Николов ПП ГЕРБ
34 Светослава Йорданова Ханова БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
35 Стоян Веселинов Стоянов ВЪЗРАЖДАНЕ
36 Сунай Садък Исуф ДПС
37 Татяна Владимирова Кипрова ПП ГЕРБ
38 Христо Атанасов Христов БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
39 Христофор Крумов Крумов ДБГ (БНД, ССД, Ние идваме)
40 Юлия Павлинова Неделчева ВЪЗРАЖДАНЕ
41 Янко Василев Янков ПП-ДБ
Припомняме, че при гласуването в неделя за общински съветници бяха подадени 21 069 действителни гласа. Недействителните гласове бяха 3 721. С „Не подкрепям никого“ гласуваха 710.

Print Friendly, PDF & Email