18.07.2024

Омбудсманът поиска законодателни промени, касаещи фирмените регистрации

Омбудсманът Диана Ковачева поиска от председателя на парламента Росен Желязков и правосъдния министър Атанас Славов да инициират законодателни промени относно фирмените регистрации. Причината са проблеми на граждани, на чиито адреси, без тяхното знание и съгласие, са регистрирани търговски дружества или еднолични търговци – практика, която води до редица проблеми за потърпевшите.
Получаване на призовки за съдебни дела, известия за задължения и покани за доброволни изпълнения, притеснения от контролни органи, фирми за събиране на вземания и от потърпевши от фирмите, регистрирани на чужд адрес, са част от проблемите, които описват Диана Ковачева.
Като най-пресен пример тя дава случаят на гражданка, на чийто жилищен адрес са регистрирани лица и фирма, замесени в криминален случай с убийство от началото на месеца в София. При извършена от жената проверка било установено, че на адреса й са регистрирани повече от 80 фирми.
Омбудсманът припомня, че е поставяла проблема в миналото пред правосъдни министри и пред парламента, подчертавайки, че правната уредба позволява при регистрация да се посочва произволен и дори несъществуващ адрес на управление на съответния търговец, без да се налага да се доказва правното основание за неговото ползване, тъй като няма изискване към търговеца да представи нотариален акт за собственост или договор за наем на имота.

Print Friendly, PDF & Email